Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
20. října 2020 ..:: Home ::..   Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Dott. Calogero Bono se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Dott. Calogero Bono a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Dott. Calogero Bono souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Dott. Calogero Bono shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Dott. Calogero Bono také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Dott. Calogero Bono automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Dott. Calogero Bono využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Dott. Calogero Bono.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Dott. Calogero Bono, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Dott. Calogero Bono nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Dott. Calogero Bono doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Dott. Calogero Bono. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Dott. Calogero Bono nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Dott. Calogero Bono a rodinu webů Dott. Calogero Bono.

Použití osobních informací

Dott. Calogero Bono shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Dott. Calogero Bono a k poskytování služeb, o které jste požádali. Dott. Calogero Bono také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Dott. Calogero Bono a jeho přidružených částí. Dott. Calogero Bono vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Dott. Calogero Bono neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Dott. Calogero Bono Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Dott. Calogero Bono může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Dott. Calogero Bono a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Dott. Calogero Bono nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Dott. Calogero Bono udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Dott. Calogero Bono za účelem zjištění, jaké služby Dott. Calogero Bono jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Dott. Calogero Bono, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Dott. Calogero Bono prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Dott. Calogero Bono nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Dott. Calogero Bono a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Dott. Calogero Bono nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Dott. Calogero Bono používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Dott. Calogero Bono nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Dott. Calogero Bono, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Dott. Calogero Bono nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Dott. Calogero Bono zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Dott. Calogero Bono uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Dott. Calogero Bono vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Dott. Calogero Bono nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Dott. Calogero Bono na adrese info@studiovenezia.it. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2000-2006   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation